Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αποφάσεις απο 119-121)

03 Ιουλίου 2017

Την Κυριακή στις 12-3-2017 και ώρα 11,00π.μ.στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου ώστε θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 119)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 120)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 121)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αποφάσεις από 119 -121