Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 103 έως 155)

01 Ιουνίου 2018

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 5845/8-3-2018 πρόσκληση:

103 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας
104 Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της
πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
105 Υποβολή πρότασης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
106 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου ‘Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)’ για την
υποβολή πρότασης για τη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας» στα πλαίσια
της πρόσκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
107 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών led αστικού φωτισμού για το κέντρο της πόλης της
Άρτας»
108 Έγκριση μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας
109 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών έτους 2018
110 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του
Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»
111 Ανάκληση της αριθμ. 66/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
112 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 3/2018 Α.Ε.Ε.)
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.101/2018 Α.Ο.Ε.)
114 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
115 Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου – νεροτριβής) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής
της ΔΕ Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
116 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων
118 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
119 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
120 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
121 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος
Προμηθειών & Αποθ
122 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες
εργασίες)»
123 Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων
Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
124 Παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών
εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων»
125 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2018
126 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
(νέες εργασίες)» για το έτος 2018
127 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με
ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
128 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018
129 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους, με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
130 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή
και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019» και έγκριση διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
131 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019
132 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και
βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
133 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπάλληλο Δήμου με μηχάνημα
έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέιντερ) ιδιοκτησίας του Δήμου»
134 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
135 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
136 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου
αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ»
137 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δημοτικής οδού
έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
138 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη συμβολή της
Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»
139 Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ.
Έτους 2018» 140 38 Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας έτους 2018
141 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης
λογαριασμού
142 Διόρθωση της υπ.αρ. 82/2018 απόφασης ΔΣ. για «συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με
την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης»
143 Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Βυζαντινή Εβδομάδα» με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών για τη «Βυζαντινή
Εβδομάδα».
144 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο «Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβος
Αστρονομίας Άρτας» στις 31/3/2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
την εν λόγω εκδήλωση.
145 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια τουριστική προβολή του
Δήμου Αρταίων
146 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Αρταίων
147 Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200
θέσεων»
148 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών
έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
149 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
150 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων»
151 Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του
Δήμου (ΚΕΠ Υγείας)
152 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης με αριθμ.
Κυκλοφορίας ΚΗΗ2144 από το Δήμο Θερμης
153 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β’ Φάση)»
154 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:1) «Δομή κοινωνικού
Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» της πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείομε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
155 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:2) «Δομή κοινωνικού
Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
12-3-2018