Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

26 Απριλίου 2018

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23-2-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 4624/23-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑΤΑ
95 Έγκριση οφειλών δαπανών παρελθούσης χρήσης (αριθμ.45 /2018 Α.Ο.Ε)
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη».
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Γεωτρήσεις στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου & Πλησιών»
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη»
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια
σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α)»
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
101 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας»
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων & ΔΕ Ξηροβουνίου και
καθαρισμός χειμάρρων
23-2-2018