Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 59-94)

26 Απριλίου 2018

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 21-2-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 3924/16-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑΤΑ
59     Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδρομίου στην Κορωνησία
60 Αδυναμία Εκπόνησης «Παροχή εργασιών για τη διοργάνωση-επίβλεψη-συντονισμό τον 4ο ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ » από το Τμήμα Παιδείας ,Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Νέας Γενιάς του Δήμου Αρταίων
61   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναδιαρύθμιση – Κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
62 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού Φωτισμού
63 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
64 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων,της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων»
65   Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά «1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018»
66    Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλυκόριζου» Δήμου Αρταίων
67 Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»
68    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.35 /2018 Α.Ο.Ε)
69    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2017 (αριθμ.34 /2018 Α.Ο.Ε)
70 Eπιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
71   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
72 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας: «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»
73 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, έτους 2018
74 Λήψη απόφασης περί υποβολής προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αιτήματος κάλυψης τριών κενών θέσεων με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 για την προκήρυξη 1/841Μ/2006 του Δήμου Φιλοθέης (νυν Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων).
75 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Αγίας Θεοδώρας.
76 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
77 Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων εκδήλωσης από κοινού με τον πολιτιστικό σύλλογο Άρτας “Ο Μακρυγιάννης” και την Περιφέρεια Ηπείρου Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
78 Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2018 – Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
79 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή την πρώην Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας
80 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές
Πηγές Ελλάδος στην Άρτα»
81 Διόρθωση της υπ.αρ. 41/2018 απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018
82 Συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης
83 Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Αρταίων
84 Επί αιτήσεως κ.Μιλτιάδη Καράγιωργα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ» για
παράταση προθεσμίας, για την παράδοση «Υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων (Ομάδα 5η – Φωτιστικά σώματα)
85 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου’
86 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου”
87 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) Α.Ε. Ξηροβουνίου
Δήμου Αρταίων
88 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το
Κολυμβητήριο Άρτας»
89 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων
90 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης –επισκευή και αναβάθμισης των αντλιοστασίων Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ ειδικών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων από συνεργείο ηλεκτροφωτισμού και συνεργείο υδραυλικών του Δήμου Αρταίων
91 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
92 Τροποποίηση της αριθμ. 329/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
93 Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση
94 Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία

21-2-2018