Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 απόφαση αριθμ. 58

26 Απριλίου 2018

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 2597/12-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑ

58 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας δημιουργίας – παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017

12-2-2018