Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 4-23)

25 Απριλίου 2018

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 15-1-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 980/11-1-2018 πρόσκληση
ΘΕΜΑΤΑ

4 Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
5 Εξασφάλιση λειτουργίας στα πλαίσια της υποβαλλόμενης Πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
6 Δέσμευση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πράξης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/17-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
7 Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
8 Έγκριση της αριθμ. 95/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ
9 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
10 Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών του δημοτικού σχολείου Ρόκκα
11 Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Κωστακιών
12 Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 3 & 6 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς
13 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.
14 Επί αιτήσεως της τεχνικής εταιρείας ΝΥΧΤΗ Γ.& ΣΙΑ ΕΕ αναδόχου της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων» για Παράταση σύμβασης
Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
15 Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Λιμίνης περί εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» της Τ.Κ. Λιμίνης»
16 Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα αναδόχου του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
17 Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
18 Επί ενστάσεως της ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού» κατά της αριθμ. Πρωτ. 38113/5-10-2017 απόφασης εκπτωσής της.
19 Έγκριση της αριθμ. 29/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2017.
20 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
21 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
22 Επί αιτήσεως Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – ΣΤΙΒΟΣ Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων
23 Έγκριση μελέτης του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας

15-1-2018