Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(156-169)

13 Νοεμβρίου 2019

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2α του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
156.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ”Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας΄΄
157.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
158.-Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην έκθεση TOURNATUR 2019
159.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ακύρωση της αριθμ. 148/2019 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε
160.-Αδυναμία εκτέλεσης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου της εργασίας εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής στο ΝΝΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταιων.
161.-Έγκριση γνωμοδότησης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεση δικογράφου ΑΓ51/2019 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
162.-Αποδοχή δωρεών από τις εταιρείες α) ΜΕΓΑ ΑΕ Προϊόντα ατομικής υγιεινής Babylino) β) COCA COLA Α.Ε. και γ) την Οργάνωση «Magic Mission»
163.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων»
164.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων & κάδων κομποστοποίησης έτους 2019»
165.-Έγκριση ή μη επαναληπτικού πρακτικού ανοικτού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Κορωνησία, του Δήμου Αρταίων
166.-Έγκριση ή μη επαναληπτικού πρακτικού ανοικτού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Αμπέλια Αμμότοπο, του Δήμου Αρταίων
167.-Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Τ.Κ. Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου ( Τ.Κ. Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Τ.Κ. Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων
168.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020.
169.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΤΤΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΟΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
26 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2-8-2019