Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (348-350)

04 Μαρτίου 2020

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
348.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»Εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% )
349.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
350.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2019.
44η 31-12-2019