Δημοτικά Συμβούλια 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 446 έως 460)

14 Ιανουαρίου 2020

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 446 έως 460)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23868/25-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

446 1.    Επιχορήγηση αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019
447 2.    Έγκριση πραγματοποίησης δράσης δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων
448 11. Εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 407/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
449 12. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
450 8.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Αρταίων στο Erding της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης(DGV ΙΧ, 05/11 – 07/11/2019, Erding)
451 1.    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
452 2.    Ορισμός εκπροσώπων στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ»
453 3.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
454 4.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Άρτας OKANA
455 5.    Τροποποίηση της αριθμ. 108/2018 απόφασης ΔΣ ως προς τον προϋπολογισμό της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
456 6.    Τροποποίηση της αριθμ.211/2018 απόφασης ΔΣ «Έγκρισης σχεδίου Εναργειακής αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων»
457 7.    Επικαιροποίηση της αριθμ.215/2017 απόφασης ΔΣ για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ως προς τον ορισμό εκπροσώπων.
458 9.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού
459 10. Ανάκληση της αριθμ. 68/2010 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
460 13. Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia).

23) 30-10-2019