Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 269έως 292)

05 Ιουλίου 2018

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 269έως 292)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 10703/10-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
269 1 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Νομοσχέδιο συνένωσης ΤΕΙ Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
270 2 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε εκδήλωση της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
271 3 Αναμόρφωση προΥπολογισμού (αριθμ. 256/2018 Α.Ο.Ε.)
272 4 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
273 5 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
274 6 Τροποποίηση της αριθμ. 307/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά, Παραχώρηση αιθουσών του παλιού Δημ. Σχολείου Ελεούσας στη ΔΟΑΚ και   Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας στο Σύλλογο “Η ΦΛΟΓΑ” (αριθμ. 48/2018 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας)
275 7 Συμπλήρωση της αριθμ. 366/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Παραχώρηση κατά χρήση ειδικών αιθουσών του κτιρίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π./ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) και Κ.Δ.Α.Π. εργαζομένων Γυναικών ως προς τη διάρκεια παραχώρησης
276 8 Κατανομή πίστωσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2018 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
277 1 Συζήτηση επί του κατατεθέντος για διαβούλευση σχέδιο νόμου περί: «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
278 2    Έγκριση μελέτης “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων”
279 3 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
280 4 Υποβολή Πρότασης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου” για το Δήμο Αρταίων στα πλαίσια της Πρόκλησης Ι με τίτλο ‘Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού’ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
281 5 Λήψη απόφασης για τη Δημιουργία «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αξιοποίησης Αμβρακιού Κόλπου» και κατάθεση προτάσεων από μέρους του Δήμου Αρταίων.
282 6   Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αρταίων κου Χρήστου Τσιρογιάννη στην Αθήνα για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στις 15-5-2018 που έχει οριστεί η δικάσιμος για το θέμα της ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική Προστασία Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος Ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο».
283 7   Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α’ τριμήνου 2018 (αριθμ. 239/2018 Α.Ο.Ε.)
284 8   Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018 & 2019
με δικαίωμα προαίρεσης 30%
285 9 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τις Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στη Δ.Ε. Αμβρακικού»
286 10 Επί αιτήσεως της εταιρείας Α. Τσώρος – Λ. Σακκάς για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημ. Σχολείου Πλησιών»
287 11 Επί αιτήσεως της Μαρίνας Μητρογεώργου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
288 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
289 13 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της εργασίας «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων»
290 14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση αρεδυτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
291 15 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
292 16 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
293 Παραχώρηση χώρου του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ για δημιουργία Παιδικού Σταθμού.

14-5-2018 (269 – 292)