Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )

05 Ιουλίου 2018

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 9582/27-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
232 1   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
233 2   Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 228/2018 Α.Ο.Ε
234 3 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»2-5-2018 (232-268)
235 4   Χορήγηση άδειας για “Δημιουργία ράμπας έμπροσθεν του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ (316) στην πλατεία Κιλκίς”
236 5 Αδυναμία «Συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεωνβελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.
Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
237 1 Έγκριση της «Εκπόνησης Εργασίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την προώθηση τηςΑπασχόλησης στο Δήμο Αρταίων»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
238 2 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
239 3 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
240 4 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
241 5 Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2018
242 6 Επικαιροποίηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70 παρ. 1του Ν.3852/21010)
243 7 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΈκθεσηΤουρισμού Greek Travel Show 2018»
244 8 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση».
245 9 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».
246 10 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την κοινωνική δομή«Κοινωνικό Παντοπωλείο».
247 11 Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Αρταίων ημερίδας από κοινού με την Εταιρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΕΠΠΑΜΑ) Ν. Άρτας και τον Ιατρικό Σύλλογο, Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού
248 12 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
249 13 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου » της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
250 14 Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
251 15 Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
252 16 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων
253 17 Συμπλήρωση του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (αρ. 183/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
254 18 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρησης παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας» έτους 2018
255 19 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας με τίτλο «Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων»
256 20 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Απολύμανση κάδων απορριμμάτων»
257 21 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
258 22 Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2018 (νέο)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
259 23 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας»
260 24 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Άρτας»
261 25 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρων και τοιχίου για την αποφυγή διάβρωσης οδού στην Τ.Κ. Αμμοτόπου»
262 26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διάνοιξη οδού Πελασγών και ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Βαρδακουλά»
263 27 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών Δημοτικών οδών»
264 28 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
265 29 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ
266 30 Έγκριση της αριθμ. 38/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: κ. ΓΕΝΙΚΟΣ
267 31 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών
268 32 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.