Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)

01 Ιουνίου 2018

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
156    Τροποποίηση της με αριθμ. 527/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων
157   Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
158   Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
159   Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
160   Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
161 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)» έτους 2018.
162 Ανάγκη δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Γλυκοριζου Λιμίνης Αγ. Τριάδας Κεραματών Γραμμενίτσας Βλαχέρνας Ελεούσας
163 Επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα και αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αρταίων
164 Στήριξη του Δήμου Αρταίων στις σχολικές καθαρίστριες λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από το Υπουργείο Παιδείας
165 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2018 Α.Ο.Ε.)
166   Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ (αριθμ.133/2018 Α.Ο.Ε.)
167 Παράταση μίσθωσης ακινήτου και έγκριση νέου αξιόχρεου εγγυητή.
168 Διενέργεια μίσθωσης από το Δήμο ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του εξεταστηρίου ασθενών του Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων
169 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων ’ (αριθμ. 79/2018 Α.Ο.Ε.)
170   Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωση τ.μ.
171 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων έτους 2018 προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »
172 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τ.Σ. σε λογαριασμού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμού
173 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
174 Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
175 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
176 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.)
177 Δωρεάν φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής πρωτοκόλλησης και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε
178 Έγκριση της αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος
179 Διόρθωση της αριθμ. 145/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην ετήσια τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
180 Διόρθωση της αριθμ. 146/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
181 Διόρθωση της αριθμ. 142/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για «Συνδιοργάνωση του 4ου δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης
182 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου εντός της τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας της ΔΕ Αμβρακικού (Αριθμ. 1/2018 Α.Π.Ζ.)
183 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)
184 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 6/2018 Α.Π.Ζ.)
185 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης (Αριθμ. 3/2018 Α.Π.Ζ.)
186 Παραχώρηση ή Μη Θέσης Στάθμευσης επί της Οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας (Αριθμ. 4/2018 Α.Π.Ζ.)
187 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού νηπιαγωγείου»
188 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) &τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
189 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αρταίων»
190 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
191 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
192 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
193 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επαύξησης σε Νο4 παροχής ρεύματος στο κτίριο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Αρταίων
194 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Κρυστάλλη (όπισθεν Βρεφονηπιακού σταθμού)
195 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
196 Έγκριση της αριθμ.10/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»

26-3-2018