Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2023

29 Αυγούστου 2023

Αναρτήθηκαν σήμερα 29/8/2023 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.arta.gr/category/prokiryxeis/) οι ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες κατάταξης, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (79 ατόμων ΜΕΡΙΚΗΣ & 6 ατόμων ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες:

  1. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  2. Πίνακας Κατάταξης  και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  3. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης.
  4. Πίνακας Επιτυχόντων – προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης
  5. Πίνακας Επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης
  6. Πίνακας  Απορριπτέων
  7. Πρακτικό εξέτασης των  αντιρρήσεων – ενστάσεων

Θα εκδοθεί ΣΗΜΕΡΑ και απόφαση Δημάρχου πρόσληψης βάσει του τελικού πίνακα κατάταξης.

Καλούνται οι  προσληπτέοι – επιτυχόντες να προσέλθουν αύριο 30/8/2023 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ στον 1ο όροφο του Δημαρχείου (γρ. Προσωπικού ) και από ώρα 08:30 π.μ  προκειμένου να τους επιδοθεί η  σχετική απόφαση πρόσληψής τους.

Όσοι δε υποψήφιοι δεν επιθυμούν τη θέση  μπορούν να  συμπληρώσουν την αντίστοιχη αναρτηθείσα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ και να την υποβάλλουν κατά την αυριανή προσέλευσή τους στην υπηρεσία μας.

Προκειμένου για την υπογραφή των συμβάσεων την 1η Σεπτεμβρίου 2023  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών και όχι πέραν της Παρασκευής 01-09-2023 (την Παρασκευή από ώρα 08:00 με 11:00), προσκομίζουν συμπληρωμένη την αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της θέσης εργασίας.