Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72 (575-584)

18 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 72η 10 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
575 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
576 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
577 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
578 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
579 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
580 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ για εκτέλεση εργασιών
581 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
582 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας
583 Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
584 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018-2019
72 10-12-2018