Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64 (543-551 )

18 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 64η 14-11-2018
543 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
544 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
545 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
546 Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
547 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
548 1. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 123/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας του κ. Ψαλίδα Σταύρου
549 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 39/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας
550 3. Μερική τροποποίηση της αρ. 405/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Συμβολαιογράφου
551 4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης-Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
64 14-11-2018