Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6 (12-20)

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 29 -01 -2018
12 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
13 Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου Αρταίων
14 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
15 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
16 1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων Προμηθειών, υπηρεσιών και Δημοτικών έργων του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016).
17 2.     Ακύρωση της αρ. 628/2017 Α.Ο.Ε.
18 3.     Παραλαβή της μελέτης: μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
19 4.     Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.).
20 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα- τμήμα 2 ) Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018