Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (599-618)

19 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 27 – 11 -2017
599 Έγκριση αρ. 44683/21-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου ‘Αρτας στις 22-11-2017 επί διεκδικητικής αγωγής Δήμου κατά Βύρωνα Λάμπρου κ.λ.π.
600 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
601 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
602 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
603 2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών σε όχημα.
604 3.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Καρτάλη Γεωργίου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό.
605 4.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση των κ.κ. Γκούβα Δημητρίου και Παναγιώτη με εξώδικο συμβιβασμό μετά την αρ. 83/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Άρτας.
606 5.  Αίτηση κ. Βασιλείου Γεωργίου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου.
607 6.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Αρταίων.
608 7.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
609 8.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
610 9.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
611 10.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών.
612 11.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
613 12.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
614 13.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων
615 14.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
616 15.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
617 16.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
618 17.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2017-53