Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 59 ( 516- 520)

18 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 59η 24-10-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
516 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
517 2. Έγκριση ή πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Λοιπών ειδών Υγιεινής, και σάκκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεη 30%)
518 3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
519 4. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αρκουμάνη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση TOYRNATUR 2018 στο Ντισελντορφ της Γερμανίας από 31/8/2018 έως 2/9/2018
520 5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαρέτη Απόστολου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης του αρ. ΜΕ 72985 οχήματος στην Αθήνα για επισκευή βλάβης του.
59 24-10-2018