Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (586-597)

19 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 20 – 11 -2017
586 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης προσφορών (με διαπραγμάτευση) για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό )
587 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX (1 κάρτα 24 αναλογικών εσωτερικών κυκλωμάτων)
588 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος
589 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προσφυγής κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου
590 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
591 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 83/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Δημητρίου και Παναγιώτη Γκούβα κατά Δήμου Αρταίων
592 2.  Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς οικοπέδου, μεταξύ Δήμου Αρταίων και ΔΕΥΑΑ
593 3.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
594 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
595 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών.(νέο)
596 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων για τα έτη 2018-2019
597 7.  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
2017-51