Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (573-585)

19 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017
573 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων ( ομάδα Ε και μέρος της ομάδας Κ (κ2,κ3,κ4 και κ5)
574 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
575 Συμπλήρωση της αρ. 525/2017 Α.Ο.Ε. (Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό ) Δήμου Αρταίων)
576 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότηση σχετικά με διέλευση οπτικών ινών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από Δημοτικούς Δρόμους
577 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση με αρ. 2,3,5 και 6 στην πλατεία Σκουφά
578 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής Ρούτση Ευανθία κλπ κατά Δήμου Αρταίων κλπ..
579 3.  Έγκριση αρ. 42659/8-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου ότε και συζητείται η αγωγή των κ.κ. Βάσιου Φ. κλπ (σχολικοί φύλακες) για αναίρεση της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
580 4.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 18-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η από 17-3-2014 έφεση του Δήμου Αρταίων κατά της Ε.Ε. με την επωνυμία ‘’ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και κατά της αρ. 6733/2013 οριστικής αποφάσεως Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
581 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια κλιματιστικού
582 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια μεταλλικών επίπλων (ντουλαπών) για αποθήκευση εργαλείων και ρουχισμού.
583 7.  Μερική τροποποίηση αρ. 389/2016 Α.Ο.Ε.
584 8.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων.
585 9.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-50