Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53 (472-476)

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 24-9-2018
472 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Πάνου Αθανασίου λόγω φθορών από μεταλλική μπάρα
473 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας της εταιρείας ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
474 Έκδοση απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επισκευή- συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων
475 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
53 24-9-2018