Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 51 (460-470 )

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 17-9-2018
460 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3) του Δήμου Αρταίων
461 Σύνταξη πρόσκλησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης με το άρθρο 32 και 2γ Ν. 4412/2016 του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας
462 Αποδοχή δωρεάς κατ-τος PUBLIC-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
463 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην Πόλη της Άρτας
464 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής ΝΥΧΤΗΣ
465 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
466 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
467 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
468 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων
469 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
470 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

51 17-9-2018