Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 44 (421-436)

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44η 2-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
421 1.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
422 2.Έγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
423 3.Διάλυση ή μη της μελέτης: Η/Μ μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Θεοδώρας
424 4.Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων)
425 5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
426 6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019
427 7.Ακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων) και διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για τις ομάδες που δεν υπήρξε ανάδοχος
428 8. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο 2017
429 9. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
430 10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές- Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
431 11.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
432 12.Σύνταξη όρων διακήρυξης και καθαρισμός κατωτάτου ορίου για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Πολυδρόσου Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
433 13.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση IFT2018 στο Βελιγράδι από 22-25/2/2018
434 14.Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
435 15.Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
436 16.Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως της εταιρείας: PWU εκτυπωτική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατά της αρ. 396/2018 Α.Ο.Ε. για την Προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
44 2-8-2018