Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 43- 58)

13 Μαΐου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 18-03-2019
43 ‘‘ Έγκριση αρ. 5172/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
44 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 12&13/03-2019 στις Τ.Κ. Γρίμποβο, Καμπή και Ροδαυγή.
45 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
46 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ του έργου: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων
47 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα Περιαστικού δάσους Άρτας
48 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις , πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
49 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
50 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αρταίων
51 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
52 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φαρμακείο
53 Παραίτηση από δικόγραφο της από 1-7-2016 προσφυγής του Δήμου Αρταίων κατά του Δ. Παππά και κατά του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας η οποία εκδικάζεται στις 27-3-2019
54 Έγκριση ή μη πρακτικού IV για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
55 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
56 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, καταπολέμησης τρωκτικών σε κτίρια και κοιν. Χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
57 Τροποποίηση αρ. 419/2018 Α.Ο.Ε. ‘’Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς’’
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κατ-των με αρ. 9,10 και 13 που βρίσκονται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς
8 18-3-2019