Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 43 (413-420)

31 Οκτωβρίου 2018

413 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ και διάθεσης πίστωσης
414 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
415 Έγκριση ή μη πρακτικού 2ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
416 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
417 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας
418 ‘‘Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 1-3/12/2017
419 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς
420 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β΄ τριμήνου 2018
43 30-7-2018