Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42 (406-412)

27 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 42η 24-7-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
406 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής (Πυρκαγιά της 20/7/2018 στην Τ.Κ. Καμπής)
407 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Καμπής 20-7-2018
408 3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων
409 4. Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής , και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών του προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
410 5. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
411 6. Ακύρωση αρ. 356/2018 Α.Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης για: Επιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα
412 7.Έγκριση και διάθεση πίστωσης
42 24-7-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ