Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 40 (387-394)

27 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 16 -7-2018
387 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
388 1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αντλιών
389 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων, δομής της λιθοδομής, ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις τρόπου αντιμετώπισης για το κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου
390 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για Μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
391 4. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στο σεμινάριο ‘’Δημόσιο Λογιστικό και Οικονομικές Υπηρεσίες. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας’’ μέσω τηλεκατάρτισης
392 5. Διάλυση ή μη σύμβασης της μελέτης: Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας.
393 6. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
394 7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
40 16-7-2018