Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 39 (375-386)

27 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η 9 -7-2018
375 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την υπηρεσία: Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
376 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού προσωρινής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων)
377 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας
378 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων
379 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
380 1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση χώρων πρασίνου στις Δ.Ε. του Δήμου Αρταίων
381 2.Ακύρωση αρ. 363/2018 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
382 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου
383 4.Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2018
384 5. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
385 6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
386 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
39 9-7-2018