Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 38 (348-374)

27 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η 2 -7-2018
348 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, σάκων βυθιζόμενων κάδων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας
349 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού-ιατρικών ειδών
350 Αποδοχή δωρεάς COCA COLA Α.Ε
351 Αποδοχή δωρεάς εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
352 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 1-3/12/2017
353 ‘‘ Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες
354 1.Έγκριση αρ.15067/22-6-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
355 2.Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με προσκύρωση δημοτικού χώρου και εξώδικος διακανονισμός
356 3.Έπιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα.
357 4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου(χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης(μελανιών, εκτυπωτών, φωτοτυπ. κτλ)
358 5.Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση- Υποστήριξη-Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
359 6.Έγκριση ή μη πρακτικού 1ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
360 7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
361 8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών κυκλοφορίας
362 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού Βίδρας.
363 10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
364 11.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
365 12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
366 13.Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
367 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο.
368 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την νομική υπηρεσία του Δήμου
369 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομή σε σταθμούς μόνιμης αναφοράς για μετρήσεις με χρήση GPS
370 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
371 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
372 19. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας.
373 20.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
374 21. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
38 2-7-2018