Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ( 4-9 )

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 15 -01 -2018
4 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
5 1.  Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
6 2.  Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των κατ/των με αρ. 1,2,3 και 4 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων Δήμου Αρταίων
7 3.  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
8 4.  Αίτηση κ.κ. Δήμου Αθανασίου και Κουφούλη Αλεξίας για δωρεάν παραχώρηση τμήματος οικοπέδου τους.
9 5.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016).
3 15-1-2017