Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22 (195-216)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η 24 -04 -2018
195 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής καμινάδας απαγωγής καυσαερίων για την κοινωνική δομή του Συσσιτίου
196 Διόρθωση αρ. 10/2017 μελέτης για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού Υπηρεσίας Πρασίνου)
197 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη
198 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
199 Έγκριση αρ. 7748/2018 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον του Α΄Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο 9-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο εις την ποινική δίκη τα ENERGA-YHELLAS POWER
200 Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FRESKON 2018
201 1.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης.
202 2.  Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε.Βλαχερνών, Αρταίων, Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
203 3.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
204 4.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
205 5.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας.
206 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
207 7.  Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
208 8.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων
209 9.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
210 10.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων ( Αντιλογισμοί)
211 11.Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
212 12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
213 13. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος
214 14. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
215 15. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
216 16. Μερική τροποποίηση της αρ. 403/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα της Συμβολαιογράφου Αυτ/το ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
22 24-4-2018