Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 (175-191)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 16 -04 -2018
175 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
176 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα Δημοσιεύσεων Οικονομικών καταστάσεων
177 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου’
178 1.    Έγκριση αρ. 7835/30-3-2018 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτησης κατά της αρ. 113/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί διεκδικητικής αγωγής του Παντελή Στούμπου.
179 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 9-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί εφέσεως Μαργώνη Αχιλλέα κατά του Δήμου και της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
180 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
181 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Φιλοθέης και ΔΕ Βλαχερνών
182 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος σχεδίων
183 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση λογισμικού ΚΕΠ Υγείας.
184 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών ενεργοποίησης χρηστών στο δίκτυο ΜΑΝ
185 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση –Υποστήριξη –Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
186 9.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Β΄ Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές )
187 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Α΄ –Επαγγελματικός Εξοπλισμός )
188 11.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, Καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
189 12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
190 13. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων
191 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
19 16-4-2018