Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16 (151-156 )

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 26 -03 -2018
151 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
152 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων
153 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 04-05-2017 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) ότε και συζητείται η από 3-9-2009 αγωγή (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου ) του κοινωφελούς ιδρύματος, υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ» κατά του Δήμου Αρταίων
154 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο (GPS) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έγκριση και διάθεση πίστωσης
155 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & Ηλ-κων Συγκρ-των Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτ-κων μηχ-των και έγκριση διάθεσης πίστωσης
156 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
16 26-3-2018