Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14 (133-149 )

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 21 -03 -2018
133 Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ
134 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2018
135 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κλιματισμού κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας
136 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄φάση)
137 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων
138 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
139 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών
140 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
141 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ.
142 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία (εργασία): περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
143 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 19 & 20/03/2018
144 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
145 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 ανάδειξης οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
146 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
147 Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων έτους 2018, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση και διάθεσης πίστωσης
148 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
149 Συμπλήρωση της αρ.130/2018 Α.Ο.Ε. (Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς)
14 21-3-2018