Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 (111-132 )

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 14 -03 -2018
111 Συμπλήρωση της αρ. 42/2018 Α.Ο.Ε. (Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη)
112 Μερική τροποποίηση της αρ. 462/2017 Α.Ο.Ε.
113 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοσίων χώρων (πάγια προκαταβολή Προέδρων)
114 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλειών οχημάτων μηχανημάτων έργου κλπ
115 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευής σηματοδοτούμενων κόμβων
116 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων
118 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
119 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
120 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
121 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αγιογράφηση Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
122 1. Έγκριση αρ. 5898/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ. 33/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
123 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση τιμών διοδίων Ιόνιας οδού και Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
124 3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
125 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα
126 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.
127 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου ΜΑΝ
128 7. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών του Δήμου Αρταίων.
129 8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
130 9. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατων ορίων μισθωμάτων για εκμίσθωση του κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς.
131 10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων).
132 11. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
13 14-3-2018