Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 (81-108)

30 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 05 -03 -2018
81 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση της εργασίας μικρής κλίμακας, Σχεδιασμός και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και επιβλέψεις φυτεύσεων σε Ιστορικό Γεφύρι-Τρίγωνο-Νησίδες Περιφερειακής οδού-Εργατικές Κατοικίες
82 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ 2018
83 Έγκριση αρ. 5332/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 05-03-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) και κατά τη δικάσιμο 24-10-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί αιτήσεως υπαγωγής στο Ν. 3869/20109(ρύθμιση οφειλών) Γεωργίου Σ. Γιαννόπουλου και Δέσποινας συζ. Γεωργίου Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Αρταίων
84 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού υλικού
85 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
86 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
87 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
88 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
89 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
90 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με διατελέσαντες Δημάρχους
91 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
92 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2017
93 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
94 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
95 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
101 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
103 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
104 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
105 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
106 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2017
107 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
108 Ορισμός υπαλλήλου για Χορήγηση πάγιας Προκαταβολής έτους 2018
11 5-3-2018