Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριαση 8η Οικονομικής Επιτροπής(52-96)

27 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     8η      10-  2 -2017

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για εξέταση δυνατότητας ανταλλαγής Οικοπέδου
 2. Συμπλήρωση αρ. 43/2017 Α.Ο.Ε.
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δήμο Αρταίων και  νομικά  πρόσωπα
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων όλων των υπηρεσιών του δήμου Αρτάιων
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού
 14. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
 17. Συμπλήρωση αρ. 313/2016 Α.Ο.Ε.(Απευθείας ανάθεση για προγράμματα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας)
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια δίκυκλης μηχανής
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης-Μετάπτωση στο καινούργιο δίκτυο
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών,προμηθειών και εργασιών των Κ.Α.10-6264,Κ.Α.10-6672-01,Κ.Α.106262-01και Κ.Α.10-6265-003 αντίστοιχα
 24. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης

Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογίου 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικής Ενότητας Αρταίων

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Αμβρακικού – Φιλοθέης

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Επισκευές σχολείων στη Δημοτική Ενότητα Αρταίων   

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας « Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Βλαχέρνας- Ξηροβουνίου

 1.Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Ευθυμίου Θεοδώρου κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.

 1. Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Γιαννακοπούλου Παναγιώτας κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων έτους 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου και χαρτιού φωτοτυπικού έτους 2017

5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης : Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου& χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2017

 1. Ακύρωση αρ. 45/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία : Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δ. Αρταίων για το έτος 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
 4. 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, χαρτιού φωτοτυπικού λοιπών Δημ. Ενοτήτων και παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων σε εφημερίδες κλπ για το έτος 2017
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.κλπ για το έτος 2017
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) για το έτος 2017
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: Τοποθέτηση ταϊστρών για αδέσποτα ζώα( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)για το έτος 2017
 8. 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 1-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Χαρίση Γεωργίου, Αγγέλη Κων/νου κ.λπ.
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 3-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως των κ.κ. Ευάγγελου και Γεωργίου Φούζα κατά του Δήμου Αρταίων.
 10. 15. Έγκριση και Διάθεση Πιστώσεων
 11. Ματαίωση ή μη διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2016

2017-8