Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 30 Οικονομικής Επιτροπής (323-354)

04 Ιουλίου 2017

323 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
324 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
325 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών Φαρμακείου
326 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών νομικών και συμβολαιογράφων και υπηρεσιών δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεων προκηρύξεων
327 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2017
328 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης αναβάθμισης λογισμικού
329 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’Γύρες’’ της Τ.Κ. Ανέζας
330 Ακύρωση αρ. 313/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων
331 Ακύρωση αρ. 320/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής
332 Ακύρωση 301/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας και έγκριση διάθεσης πολυετούς δαπάνης
333 Ακύρωση αρ. 319/2017 Α.Ο. ‘’έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
334 Ακύρωση αρ. 297/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δ.Ε. Αμβρακικού και Δ.Ε. Φιλοθέης, τρόπος εκτέλεσης
335 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘‘Νηγρέσι’’ Τ.Κ. Αμμοτόπου
336 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση του αρ. 541 κληροτεμαχίου στη θέση ‘‘Μακρόνησος’’ Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
337 Ακύρωση 298/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Δ.Ε. Βλαχερνών, τρόπος εκτέλεσης
338 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότηγια την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικκινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
339 Ακύρωση αρ. 311/2017 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της εργασίας: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για την πρόληψη πυρκαγιών
340 Ακύρωση αρ. 314/2017 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ Δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη(Ψαροπλιά)
341 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
342 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία (εργασία): περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
343 Αλλαγή χρήσης Δημοτικών Κα-των
344 1.   Ορισμός δικηγόρου επί αιτήσεως κ. Γεωργίου Φλούδα προέδρου Τ.Κ. Στρογγυλής.
345 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας κατά την ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής κ. Απόστολου Κουτσούμπα.
346 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης στο Θεατράκι του Κάστρου
347 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Γεωργικών εργαλείων.
348 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων
349 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
350 7.   Έγκριση μελέτης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων.
351 8.   Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
352 9.   Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
353 10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
…………. 11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών. ΑΝΑΒΟΛΗ
………… 12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό. ΑΝΑΒΟΛΗ
354 13. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και Ευπρεπισμού, λοιπών υλικών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων.
2017-30