Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 29 Οικονομικής Επιτροπής (312-322)

04 Ιουλίου 2017

312 Έγκριση αρ. 11827/30-3-2017 Αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
313 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π.Δ.Ε. Αρταίων
314 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ Δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη( Ψαροπλιά )
315 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου τέλους για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική Πλατεία Βλαχέρνας
316 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
317 1.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για: Συντήρηση –Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
318 2.   Έγκριση ή πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών της δημοπρασίας για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων.
319 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας» και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

320 4.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Υπαίθριων οργάνων Γυμναστικής και τρόπος εκτέλεσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης
321 5.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού
322 Εγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-29