Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 28 Οικονομικής Επιτροπής (294-311)

04 Ιουλίου 2017

294 Σύνταξη όρων για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων
295 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
296 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
297 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δ.Ε. Αμβρακικού και Δ.Ε. Φιλοθέης, τρόπος εκτέλεσης, διάθεση πίστωσης
298 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Δ.Ε. Βλαχερνών, τρόπος εκτέλεσης, διάθεση πίστωσης
299 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
300 1.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Υπηρεσίας: Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών- Αρχαιολογικών- Περιβαλλοντικών –Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς και τρόπος εκέλεσης.
301 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας.
302 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΗ)
303 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
304 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
305 6.   Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι της Τ.Κ. Ράχης.
306 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων.
307 8.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής έκτασης ( τμήμα γεωτεμαχίου 24i, ορ. Διαμονής αγροκτήματος Αμμοτόπου 1937) στη θέση Κιάφα της Τ.Κ. Αμμοτόπου.
308 9.   Μερική τροποποίηση της αρ. 291/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πολυετούς δαπάνης.
309 10. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, λοιπές Προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκυπώσεων.
310 11. Παραλαβή της μελέτης: Εκπόνηση ΜΠΕ του έργου: Γεφύρωση ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
311 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της εργασίας: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για την πρόληψη πυρκαγιών.
2017-28