Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 27 Οικονομικής Επιτροπής (292-293)

04 Ιουλίου 2017

292 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης,
293 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-27