Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 25 Οικονομικής Επιτροπής (269-289)

04 Ιουλίου 2017

269 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων Υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων(νέο)
270 Παραλαβή της μελέτης : Μελέτη κύρωσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κεραματών και Ρόκκα στα πλαίσια του Ν. 3937/2011
271 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα (Λιπαντικά)
272 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
273 Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη για άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. κατά της αρ. 64300/12-5-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας ’’
274 1.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 7-6-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο, επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλ. Κοτσαρίνης κατά του Δήμου Αρταίων
275 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 12 -7-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση Ευστ. Κίτση κατά Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
276 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 12 -7-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση της κ. Τσίλη Μαρίας κατά του Δήμου Αρταίων
277 4.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων
278 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
279 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο
280 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Επισκευή και Συντήρηση εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων
281 8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για: Συντήρηση –Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
282 9.   Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως της Μπέλλου Θεοδοσίας κατά της αρ. 241/2017 Α.Ο.Ε.
283 10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
284 11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι Τ.Κ. Ράχης.
285 12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Γύρες Τ.Κ. Ανέζας.
286 13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ/των 3,5,&6 στην πλατεία Σκουφά.
287 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων.
288 15. Έγκριση Ι πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
289 16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-25