Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

συνεδρίαση 21 Οικονομικής Επιτροπής (223-248)

04 Ιουλίου 2017

Έκτακτα
1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
2,Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ‘‘ Συντήρηση-Υποστήριξη- Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ‘’Προμήθεια αντλιών για την Υπηρεσία Πρασίνου
4.Ακύρωση της αρ. 138/2017 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας για την πραγματοποίηση της δαπάνης ‘’ Συντήρηση ασύρματου δικτύου
5.Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα της Τ.Κ. Αμμοτόπου
6.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
7. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄ διμήνου 2017
8.Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης και άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
9.Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
10. Ακύρωση διαδικασίας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου ως χώρο στέγασης της δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων και εκ νέου σύνταξη όρων
11.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
12.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμάτευσης σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αλλαγή της οργανωτικής δομής του Δήμου και του νομικού προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
Τακτικά
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 14-6-2017 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της κ. Τάτση Μαρίνας κατά του ΝΠΔΔ ‘’ ΚΚΜΠΑΠ’’
2. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’ Γύρες’’ της Τ.Κ. Ανέζας
3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ. Ράχης
5. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ/των 3,4,5,&6 στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στους Αγ. Αναργύρους.
6. Διόρθωση της αρ. 357/2016 Α. Ο. Ε.
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υποβολής δικαιολογητικών για την ‘’ Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017
8. Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων ΣΤ΄διμήνου 2016 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες: Καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοιν. Χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
11. Μερική τροποποίηση της αρ. 197/2017 Α.Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια λιπαντικών.
12. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου Αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
13. Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α΄τριμήνου έτους 2017
14. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων
217-21