Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 17η Οικονομικής Επιτροπής(194-2015)

28 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 3- 4 -2017
194 Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την 3/5/2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επι της από 24-3-2017 αίτησης των Γεωργίου Γρηγορίου κ.λ.π. για αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
195 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά της ΔΕΗ και παράσταση κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο
196 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας την 5—5-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχων Γ. Πεταλά κ.λ.
197 Έγκριση ή μη πρακτικού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
198 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
199 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
200 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
201 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
202 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
203 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου
204 1.   ‘Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών.
205 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
206 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2016
207 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες ταφής-εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων
208 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
209 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Αμβρακικού
210 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου
211 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
212 9.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
213 10. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
214 11. Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
215 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
2017-17