Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 16η Οικονομικής Επιτροπής(173-193)

28 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 27- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
173 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών του Πάσχα
174 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
175 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά υπουργείου Περιβάλλοντος και ΔΕΗ για επιμερισμό ποσού δωρεάν παροχής ρεύματος στους κατοίκους της Παντάνασσας
176 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘‘Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ. Ράχης
177 Παροχή σε άπορο δημότη εκτάκτου βοηθήματος από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
178 1.   Επί Αιτήσεως κ. Μπαλάγκα Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου για ορισμό δικηγόρου.
179 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αίτησης καθορισμού προσωρινών τιμών μονάδος αποζημιώσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
180 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αγωγής του Γεωργίου Τσελίγκα κατά του Δήμου Αρταίων
181 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου.
182 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
183 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)»
184 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
185 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και γραμματοσήμων για συστημένες επιστολές.
186 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
187 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Προμήθεια αρδευτικού υλικού ελαστικών ποτίσματος φρεατίων κ.λ.π. για το έτος 2017
188 11. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των αρ. 3,4,5 και 6 κατ/των στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στον οικισμό Αγ. Αναργύρων
189 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
190 13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
191 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
192 15. Ακύρωση της αρ. 153/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων.
193 16. Απαλλαγή υπολόγου Πολύζου Κων/νου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων από το κτηματολογικό γραφείο
2017-16