Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)

09 Απριλίου 2021

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ(8) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)