Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)

09 Απριλίου 2021

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
48.Εγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 13/02-16/02/2021 στις ΤΚ. Ροδαυγής, Πιστιανών, Δαφνωτής, Σκούπας και Κορφοβουνίου.
49.Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ»
50.Ακύρωση της αριθμ.163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (δημοτική έκταση) εμβαδού 1.253,01 τ.μ., αριθμό κτηματολογίου (ΚΑΕΚ 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ., με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων , για χρήση νεροτριβή-νερόμυλου.
51.Ακύρωση της αριθμ. 163/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καμπής.
52.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
53. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου.
54.Εγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)