Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)

29 Νοεμβρίου 2020

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
515.Εγκριση για εξώδικο συμβιβασμό επί της με αρ. κατάθεσης 58/2020 αγωγής της κ. Φωτεινής Νεοχωρίτη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας»
516.Εγκριση παρατασης του έργου «Εργα αποκαταστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
517.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
518.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
519.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.006 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
520.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 189/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων»
521Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 266/2020 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων»
522.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
523.Έγκριση ανανέωσης σύμβασης κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ
524.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».
525.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2020»
526.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Δοχεία απορριμάτων».
527.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστασεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)