Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)

09 Φεβρουαρίου 2021

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
626.Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021
627.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
628. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
629.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
630.Έγκριση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών γραφείου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
631.Παράταση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για: Υπηρεσίες Επαληθευτή Δαπανών στα πλαίσια του έργου:“Investment Development and Empowerment Action” (IDEA) INTERREG»
632.Έγκριση 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ
633.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
634.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
635.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων
636.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
637.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2020
638.Έγκριση για την «Προμήθεια βυτίου και λοιπού ψεκαστικού εξοπλισμού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
639.Έγκριση για την «Έκδοση έντυπου υλικού και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ενάντια της διασποράς και της διάδοσης του κορονοιού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
640.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
641.Έγκριση πρακτικού για την εργασία <>
642.«Άσκηση διεκδικητικής κυριότητας αγωγής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου».
643.Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»
644.΄Εγκριση εξιδίκευσης δαπάνης στον ΚΑ 15-6473.001 «Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν την προβολή και ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κεντρου Πρόληψης για την υγεία(ΚΕΠ Υγείας) Δήμου Αρταίων.
645.Διόρθωση της αριθ. 587 απόφ. Με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
646.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)