Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)

23 Οκτωβρίου 2020

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
476.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
477.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021
478.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
479.Ενεργοποίηση προαίρεσης για το έτος 2020 των συμβάσεων για την Προμήθεια Τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.
480.Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ MEA της ΔΗΚΕΔΑ)»
481.Έγκριση πρακτικού για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό>.
482.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 1281 οχήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Καποδίστρια λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
483.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΧ 5898 οχήματος ιδιοκτησίας Νικόλαου Ντάσιου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
484.Έγκριση εισήγησης για απάντηση στην προταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Λάμπρου Τσιρογιάννη του Ιωάννη.
485.Εγκριση πρακτικού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)